Privacy Statement

Privacy is belangrijk. Dat vind jij en dat vind ik ook. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.

Om je aanvragen voor de gratis blogs, podcasts en video’s via de PROJECT96 nieuwsbrief, je aanvraag van mijn gratis e-book of om je bestelling van één van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken ik je e-mailadres en naam om je nieuwsbrieven te sturen met gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

  1. online: als je de website https://www.project96.nl of https://www.project96academy.nl bezoekt; en
  2. offline: als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Op al mijn websites worden de gegevens die je met me deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd. Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je deze vrijwillig zelf met me hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je huisadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW-nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je huisadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om eventueel fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van een BOOSTsessie, programma of dienst.

Ik gebruik voor jouw online bestelling (en voor het factureren van die bestelling) altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar Mollie. (Welke gegevens zij van jou bewaren en hoe ze met je gegevens omgaan kun je in hun eigen privacyverklaring lezen: https://www.mollie.com/nl/privacy.) De facturen die je van mij ontvangt na een BOOSTsessie worden door mij persoonlijk gemaakt en verstuurd via een beveiligde internetverbinding.

Tijdens een BOOSTsessie kan het zijn dat ik gegevens inwin over jouw gezondheid en/of geloofsovertuiging. Deze gegevens vraag ik je alleen als ik denk dat ze relevant zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Van een BOOSTsessie maak ik geen rapport of verslag. Aantekeningen die ik maak, krijg je zelf mee naar huis. De gedachte hierachter is dat de aantekeningen die ik maak tijdens bepaalde oefeningen of interacties een meerwaarde kunnen zijn voor jouw proces dat start na de BOOSTsessie. Jij hebt er dus meer aan dan ik!

Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), deel ik voornamen en e-mailadressen met Mailchimp. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt mailchimp mij inzichten in wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc. Het gaat hier om gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daarom zijn het volgens de GDPR en AVG persoonsgegevens. Ik heb geen invloed op hoe mailchimp met jou gegevens omgaat. Wil je meer weten over hun privacybeleid, dan kun de hier informatie vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

  • Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren; denk hierbij aan het maken van afspraken voor BOOSTsessies, het afronden van het aankoopproces van de online cursus en het verzenden van de factuur.
  • Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten.
  • Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
  • Ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij ons gekocht of aangevraagd hebt zodat we je niet onnodig lastigvallen met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doen ik alleen als je een product of dienst bij ons hebt gekocht (cf. punt 1).

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website plaats ik soms links naar externe websites als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de privacy wetgeving. Ik raad je aan het Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Mijn webhost is One.com; ook mijn emails verstuur ik via webmail van One.com. Er is mij verzekerd door One.com dat alle mails die ik verstuur versleuteld zijn door middel van SSL en dat ook mijn mail, opgeslagen in hun database, beveiligd is.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor een BOOSTsessie, een online programma hebt afgenomen of je hebt informatie aangevraagd, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik verwerk deze gegevens zolang die relevant zijn voor de dienst of informatieverstrekking waar je om verzocht en gebruik je gegevens nergens anders voor. De gegevens die je aan me hebt doorgegeven kun je te allen tijde laten aanpassen door een mail te sturen naar celine@project96.nl.

Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar celine@project96.nl. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en ik wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen. Ik houd me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van mijn website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar celine@project96.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

PROJECT96, Leiden 2018